Văn bản ngành xây dựng

  • Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
  • 126/2008/NĐ-CP11/12/2008Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Tải về
  • 83/2009/NĐ-CP15/10/2009Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Tải về

Liên kết nổi bật

Tin đã lưu