Tin Tức Tổng Hợp

Giá FOB là gì? – Về FOB trong xuất nhập khẩu

Giá FOB là gì? Giá FOB là bao nhiêu? Phân biệt giữa FOB và CIF? FOB là một thuật ngữ rất quen thuộc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Hiểu rõ bản chất của FOB sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn phương thức giao hàng phù hợp

Giá FOB là gì? Điều kiện FOB là gì? Phân biệt giữa FOB và CIF? FOB là một thuật ngữ rất quen thuộc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Việc hiểu rõ bản chất của FOB và phân biệt được FOB với các thuật ngữ khác là yếu tố giúp các công ty lựa chọn hình thức giao hàng phù hợp trong hoạt động thương mại quốc tế của mình.

Vậy FOB là gì? Điều kiện FOB Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng thể về vấn đề này.

fob-la-gi-a-mhdiland

1. Khái niệm FOB là gì?

Để hiểu bản chất của vấn đề, trước tiên bạn cần hiểu khái niệm Incoterms. Tương ứng, Incoterms (viết tắt của Điều khoản Thương mại Quốc tế), là tập hợp các quy tắc thương mại quốc tế về điều kiện giao hàng, nội dung rõ ràng và quy định trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên trong hợp đồng. Hiện tại, chúng tôi có bản sửa đổi mới nhất, Incoterms 2010 cho ngày hôm nay, bao gồm 11 điều khoản.

Quay lại câu hỏi chính, FOB là gì?

FOB thực chất là tên của các điều khoản giao hàng trong Incoterms. Tên đầy đủ của điều khoản này là Free On Board, nội dung của nó quy định người bán sẽ thực hiện trách nhiệm của mình ngay sau khi hàng hóa lên boong tại cảng xếp hàng.

Nếu hàng hóa chưa được xếp lên tàu, người bán vẫn phải chịu trách nhiệm về lô hàng. Sau khi hàng hóa được chất lên tàu, trách nhiệm của người bán sẽ chuyển hoàn toàn cho người mua.

Đường ray của con tàu là nơi rủi ro được chuyển giao.

2. Những khoản phí nào được bao gồm trong giá FOB?

Giá FOB (Miễn phí lên tàu) là giá tại cảng biên giới của nước người bán. Giá FOB bao gồm tất cả các khoản phí vận chuyển hàng hóa đến cảng, thuế xuất khẩu và thuế thông quan xuất khẩu. Xin lưu ý rằng giá FOB không bao gồm cước vận tải biển cũng như bảo hiểm hàng hải.

Để dễ hình dung, chúng ta sẽ có ví dụ sau:

Nếu doanh nghiệp của bạn mua hàng từ cảng Singapore để nhập khẩu về Việt Nam qua cảng Đà Nẵng. Khi đi từ Đà Nẵng, Singapore đến Đà Nẵng, doanh nghiệp của bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển và bảo hiểm hàng hóa.

“Xem thêm: Quy Trình Xuất Hàng Bằng Đường Hàng Không”

3. Trách nhiệm của người mua và người bán trong hợp đồng FOB (MIỄN PHÍ TRÊN BAN)

Trách nhiệm của người mua và người bán trong hợp đồng FOB được quy định rõ ràng trong Incoterms 2010. chi tiết như sau:

a) Nghĩa vụ thanh toán:

+ Người bán sẽ chịu trách nhiệm giao hàng tại cảng, cung cấp đầy đủ hóa đơn thương mại hoặc chứng từ điện tử tương đương, cung cấp vận đơn đường biển làm bằng chứng giao hàng.

+ Bên mua sẽ có trách nhiệm thanh toán toàn bộ tiền hàng cho bên bán theo đúng cam kết quy định trong hợp đồng mà hai bên đã ký kết.

b) Giấy phép và Thủ tục:

+ Người bán có trách nhiệm chủ động làm thủ tục xuất khẩu, đồng thời cung cấp giấy phép xuất khẩu để hàng hoá đủ điều kiện xuất khẩu.

Người mua có trách nhiệm chuẩn bị giấy phép xuất khẩu và làm thủ tục hải quan theo luật và quy định hiện hành để đảm bảo rằng hàng hóa được phép vào quốc gia và khu vực của họ.

c) Hợp đồng Vận chuyển và Bảo hiểm:

+ Người bán chịu chi phí và rủi ro trong hợp đồng vận chuyển hàng hoá từ kho nội địa đến cảng. Các chi phí và rủi ro này sẽ chấm dứt và chuyển cho người mua khi hàng hóa được vận chuyển.

+ Người mua chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển hàng hóa từ cảng đi chỉ định đến cảng đến cuối cùng, có thể là kho nội địa hoặc cảng dỡ hàng tùy theo thỏa thuận giữa hai bên. Người mua không bắt buộc phải mua một hợp đồng bảo hiểm nếu họ không muốn.

d) Giao hàng:

+ Hàng hóa sẽ được người bán vận chuyển từ cảng xuất khẩu được chỉ định. Đồng thời, người bán có trách nhiệm thanh toán chi phí đưa hàng lên tàu.

+ Đối với người mua, họ sẽ nhận được hàng hoá dưới quyền của mình sau khi hàng hoá được xếp ở cảng đến.

e) Chuyển rủi ro:

+ Sau khi hàng hóa được xếp lên tàu, mọi chi phí được chuyển từ người bán sang người mua.

Người mua giả định rằng rủi ro chuyển từ người bán sau khi hàng hóa đi qua ray tàu. Rủi ro này bao gồm tổn thất trong quá trình vận chuyển.

f) Phí:

+ Người bán sẽ chịu mọi chi phí cho đến khi hàng hóa lên boong. Đã bao gồm phí hải quan, thuế, …

+ Người mua phải thanh toán tiền vận chuyển kể từ khi hàng hóa được xếp lên boong.

g) Thông tin người mua:

h) Bằng chứng giao hàng:

i) Kiểm tra – Đóng gói – Ghi nhãn hàng hóa:

k) Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác:

Trên đây là tất cả các thông tin chi tiết về FOB là gì (miễn phí trên tàu) trong thương mại quốc tế.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button