Tin Tức Tổng Hợp

Hàm Hlookup Trong Excel: Cách Sử Dụng, Ví Dụ Cụ Thể Dễ Hiểu

Ngoài VLOOKUP, HLOOKUP là một tính năng tìm kiếm và trả về dễ sử dụng và rất phổ biến trong Excel. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel trong bài viết dưới đây.

Các ví dụ trong bài viết này được thực hiện trên phiên bản Excel 2016, bạn có thể áp dụng các ví dụ tương tự trên các phiên bản Excel khác như: 2007, 2010, 2013, 2017 và Microsoft Excel 365.

Hàm HLOOKUP là gì?

Hàm HLOOKUP được sử dụng để tìm dữ liệu theo chiều ngang (từ trái sang phải) trong một bảng, một dải ô và trả về dữ liệu tương ứng trong một hàng dọc (từ trên xuống dưới).

Chức năng HLOOKUP dùng để tra tên hàng, đơn giá, số lượng… dựa trên mã vạch, mã sản phẩm… hoặc khi tra cứu tên nhân viên, khi phân loại nhân viên dựa trên tiêu chí.

Tên hàm HLOOKUP bao gồm chữ viết tắt tiếng Anh H-Horizontal-ngang và LOOKUP-tra cứu-phát hiện.

Công thức hàm HLOOKUP

Công thức cho hàm HLOOKUP

= HLOOKUP (Lookup_value, Table_array, Row_index_num, Range_lookup)

ở đó:

Lookup_value: Giá trị cần tra cứu, nhập trực tiếp giá trị hoặc tham chiếu đến một ô trên bảng tính.

Table_array: Giới hạn các bảng để tìm kiếm.

Row_index_num: Số thứ tự của hàng trong đó dữ liệu được tìm thấy trong bảng truy xuất được truy xuất, từ trên xuống dưới.

range_lookup: Tìm kiếm chính xác hoặc tương đối trên một bảng giới hạn, nếu bị bỏ qua, mặc định là 1.

Nếu Range_lookup = 1 (TRUE): Tra cứu tương đối.

Nếu Range_lookup = 0 (FALSE): Tìm kiếm đúng.

Khi làm việc với công thức, dấu $ sẽ giúp bạn đóng băng Table_array trong khi sao chép công thức sang các ô dữ liệu khác. Bạn có thể thêm ký hiệu $ trực tiếp vào công thức (ví dụ: $ H $ 6: $ J $ 13) hoặc bạn có thể sử dụng nút F4 sau khi chọn phạm vi.

ham-hlookup-3-a1-muongthanhvientrieu

Ví dụ về hàm hlookup

Bạn có thể tải xuống các tệp mẫu dưới đây bằng cách truy cập vào đây

Ví dụ 1: Sắp xếp học sinh theo lớp

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta cần xếp hạng các sinh viên trong Bảng 1 (B3: D8) bằng cách sử dụng dữ liệu trong Bảng 2 (B11: F12).

ham-hlookup-3-a2-muongthanhvientrieu

Sắp xếp học sinh theo lớp

Trong ô D4, chúng tôi sử dụng hàm HLOOKUP như sau:

= HLOOKUP (C4, $ B $ 11: $ F $ 12,2,1)

Hàm HLOOKUP sẽ tìm kiếm điểm từ trái sang phải trong ô C4 trong Bảng 2. Khi nó tìm thấy một giá trị gần với nó, nó sẽ trả về xếp hạng tương ứng trên dòng 2.

ham-hlookup-3-a3-muongthanhvientrieu

Ví dụ 2: Tính phụ cấp theo chức vụ

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta cần sử dụng dữ liệu trong Bảng 2 (B11: E12) để tính lợi nhuận trong Bảng 1 (B3: D8).

ham-hlookup-3-a4-muongthanhvientrieu

Trong ô D4, chúng tôi sử dụng hàm HLOOKUP như sau:

= HLOOKUP (C4, $ B $ 11: $ E $ 12,2,0)

Hàm HLOOKUP sẽ tra cứu giá trị trong ô C4 trong Bảng 2 từ trái sang phải. Khi giá trị chính xác được tìm thấy, nó sẽ trả về phụ cấp tương ứng trên dòng 2.

ham-hlookup-3-a5-muongthanhvientrieu

Hàm HLOOKUP kết hợp với hàm IF.

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta có bảng 1 (B3: E11) với tên nhân viên, nhóm nhân viên, doanh thu của nhân viên.

Theo Bảng 2 (B14: F15), nếu doanh số của nhân viên nhóm A, B, C, D lớn hơn 18, 20, 17, 19 thì nhân viên đó là “đạt”, ngược lại là “không”.

ham-hlookup-3-a6-muongthanhvientrieu

Trong ô E4, chúng tôi sử dụng hàm IF kết hợp với hàm HLOOKUP như sau:

= IF (D4> HLOOKUP (C4, $ B $ 14: $ F $ 15,2,0), “Đạt”, “Không đạt”)

Bây giờ, hàm HLOOKUP sẽ phát hiện và trả về mục tiêu tương ứng cho Nhóm A (ô C4) từ Bảng 2. Tại thời điểm này, chúng tôi sử dụng hàm IF để so sánh doanh số bán hàng thực tế (ô D4) với mục tiêu và trả về kết quả “đạt” hoặc “không đạt”

ham-hlookup-3-a7-muongthanhvientrieu

Trên đây là toàn bộ về hàm Hlookup, hi vọng bài viết hữu ích cho các bạn.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button