Tin Tức Tổng Hợp

Quan hệ pháp luật là gì?

Khái niệm quan hệ pháp luật là gì? Đặc điểm và các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật là gì? Phân chia các loại quan hệ pháp luật?

Mọi mối quan hệ xã hội diễn ra xung quanh chúng ta đều được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật. Đó là quan hệ pháp luật.

Quan hệ pháp luật là gì?

Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội được xác lập, tồn tại, phát triển hoặc chấm dứt theo quy định của các quy phạm pháp luật.

Các yếu tố của một quan hệ pháp luật là gì?

Quan-he-phap-luat-la-gi-a2-mhdiland

Ví dụ về một quan hệ pháp luật

Tháng 10/2009, chị B vay của chị T 300 triệu đồng để tham gia vào công ty. Bà B hứa sẽ trả cho bà T đầy đủ tiền gốc và lãi là 30 triệu Rp vào tháng 2.2018.

– Đối tượng: Cô B và cô T

Bà B:

Bà B có năng lực pháp luật do không bị Tòa án hạn chế hoặc tước năng lực pháp luật;

Chị có khả năng vì chị B đủ tuổi tham gia quan hệ dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự và không mắc bệnh tâm thần.

Bà B có đầy đủ thẩm quyền xử lý kỷ luật.

Cô T:

Có năng lực pháp luật, do chị T không bị Tòa án hạn chế hoặc tước năng lực hành vi;

Có khả năng vì chị T đủ tuổi tham gia quan hệ dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự và không mắc bệnh tâm thần.

Cô T có đầy đủ thẩm quyền xử lý kỷ luật.

– các nội dung:

Bà BE

Quyền: nhận số tiền đã vay để sử dụng;

Nghĩa vụ: Trả gốc và lãi.

Ms T

Có: nhận lại tiền;

Nghĩa vụ: Cho chị B vay; thông qua thỏa thuận. Gốc và lãi sau khi khoản vay đáo hạn.

– Chủ đề: Số tiền và Lãi vay.

Các loại quan hệ pháp lý điển hình

quan hệ pháp luật dân sự

Quan hệ pháp luật hình sự

Quan hệ pháp luật hành chính

Tìm kiếm quan hệ pháp luật là gì, quan hệ pháp luật tuyệt đối là gì, quan hệ pháp luật là gì, có bao nhiêu thành phần trong một quan hệ pháp luật, các vấn đề về quan hệ pháp luật, lấy các ví dụ quan trọng về hệ thống pháp luật là gì, quan hệ pháp luật hình sự, ví dụ về quan hệ pháp luật hình sự, quan hệ pháp luật dân sự là gì

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button